Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията“

На 24.08.2011 г. в 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багриана“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014