Съобщение за ОП „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията”

Агенция по вписванията съобщава, че на 01.08.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 31 Юли 2014