Съобщение за ОП "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията"

Агенция по вписванията съобщава, че на 05.06.2014 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3 заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 04 Юни 2014