Съобщение към ОП"Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на АВ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език"

Във връзка със сключен договор № 13-22-132/28.05.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подпреоритет 2.2 "Компетентна и ефективна администрация" на Оперативна програма "Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на АВ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език", публикуваме следната информация:

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 21 Април 2015