Ще бъдат оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията по обособени позиции

На 20.02.2013 г. в 11.00 часа, в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията по обособени позиции

Обособена позиция 1: Осигуряване на универсална пощенска услуга

Обособена позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014