Съобщение за публично заседание по отваряне на ценови предложения на допуснати участници в открита процедура

Агенция по вписванията уведомява, че на 06.12.2013 г. от 15:30 часа ще бъде проведено публично заседание по отваряне на ценови предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: ”Доставка на сглобяеми метални стелажи, метални офис шкафове и офис столове за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение № РД-04-35/29.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014