Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронно управление

Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронно управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014