Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенцията по вписвания

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенцията по вписвания при следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Застраховане на всички сгради, предоставени за безвъзмездно управление на Агенцията по вписвания”
Обособена позиция № 2: “Застраховане на 21 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014