Осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език ......"

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 15 Октомври 2014