Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и комуникации, и извършване миграция база данни на информационните системи на Търговския регистър, Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите /РИОС/

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014