Осигуряване на информация, публичност и логистика при провеждане на обучения за работа с внедрената нова функционалност на информационната система на Търговския регистър и ползване на разработено ръководство за постановяване на откази за вписване

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014