На 29.01.2013 г. ще бъдат оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”

На 29.01.2013 г. в 16.00 часа, в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014