На 29.01.2010 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Обучение по английски език”

На 29.01.2010 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открития с Решение № РД-04-01/05.01.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Обучение по английски език”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014