На 28.11.2013 г. ще бъде проведено открито заседание за отваряне на ценови предложения

Агенция по вписванията съобщава, че на 28.11.2013 г. от 15:30 часа ще бъде проведено открито заседание за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за нуждите на Агенция по вписванията”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014