На 28.04.2014 в АВ ще бъдат отворени ценови предложения

Агенция по вписванията съобщава, че на 28.04.2014 г. от 11:00 часа ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура по реда на ЗОП с предмет „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 12 Май 2014