На 27.11.2013 г. е бъдат отворени ценови предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет „Доставка на активно мрежово оборудване”

Агенция по вписванията обявява, че на 27.11.2013 г. от 14:00 часа ще бъдат отворени ценови предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет „Доставка на активно мрежово оборудване”, открита с Решение № РД-04-30/23.10.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 566229/23.10.2013 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014