На 20.09.2013 г. ще бъдат отворени постъпилите заявления

На 20.09.2013 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. ‘Елисавета Багряна” № 20 етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени постъпилите заявления за подбор в ограничена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Усъвършенстване и надграждане на информационната система на търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014