На 20.05.2013 г. в сградата на Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, заседателна зала, ще бъдe отворенa

На 20.05.2013 г. от 11:30 часа в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, кв. Гео Милев, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите кандидати по обществена поръчка с предмет „Разширяване на капацитета на масивите за съхранение на данни обслужващи регистрите водени от Агенция по вписванията”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014