На 20.04.2010 г. ще бъдат оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията”

На 20.04.2010 г. от 12:30 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата с Решение № РД-04-07/25.02.2010 г. на и. д. изпълнителен директор на Агенция по вписванията процедура с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014