На 12.02.2013 г. ще бъдат отворени офертите на участниците в ограничена процедура по възлагане на обществена поръчка

На 12.02.2013 г. в 11.00 ч., в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени офертите на участниците в ограничена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенция по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижимите имоти”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014