На 11.12.2012 г. ще бъдат отворени ценови оферти на участници в открита процедура

На 11.12.2012 г. в 15.00 ч., в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини, друга периферна техника и компютърна конфигурация, изпълняваща изискванията на TEMPEST стандарта SDIP-27 Level A”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014