На 10.10.2013 г. ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на Агенция по вписванията”

На 10.10.2013 г. от 14:00 часа в  сградата на Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на Агенция по вписванията” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Преустройство и реконструкция на помещение предоставено на Агенция по вписванията, намиращо се на ул. „Стефан Караджа № 1 в гр. Търговище”; Обособена позиция 2: ”Преустройство и реконструкция на помещение предоставено на Агенция по вписванията, намиращо се в УПИ І -1909, кв. 197, ул. „Търговска” № 41 в гр. Ловеч”; Обособена позиция 3: „Основен ремонт на помещения в административна сграда, предоставени на Агенция по вписванията, намиращи се на бул. „България” № 41 в гр. Смолян”; Обособена позиция 4: „Основен ремонт на помещения в административна сграда, предоставени на Агенция по вписванията, намиращи се на ул. „Раковски” №13 в гр. Димитровград”; Обособена позиция 5: „Ремонт на ІІ-ри етаж от сграда, предоставен за безвъзмездно управление от Агенция по вписванията, намиращ се на ул. „1866” № 1 в гр. Ботевград” Обособена позиция 6: Ремонт хидроизолация на покрива до първи вододел на административна сграда, предоставена за дейността на Регионална дирекция – Плевен към на Агенция по вписванията, намираща се на ул. „Хаджи Димитър” № 2 в гр. Плевен”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014