На 07.06.2012 г. ще бъдат отворени и оповестени заявления за участие в ограничена процедура

На 07.06.2012 г. в 12:30 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени заявления за участие в ограничена процедура с предмет: “Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и комуникации, и извършване миграция база данни на информационните системи на Търговския регистър, Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС)“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014