На 05.12.2013 г. ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите кандидати в открита процедура с предмет: ”Доставка на работни станции и периферна техника”

Агенция по вписванията информира, че на 05.12.2013 г. от 16:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите кандидати в открита процедура с предмет: ”Доставка на работни станции и периферна техника”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014