На 01.08.2012 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в ограничена процедура по възлагане на обществена поръчка

На 01.08.2012 г. (сряда) в 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в ограничена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и комуникации, и извършване миграция база данни на информационните системи на Търговския регистър, Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС)”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014