Извършване на преводи на запитвания на потребители на информационния сайт на Агенция по вписванията

Извършване на преводи от български на английски език и обратно и от български език на руски език и обратно на запитвания на потребители на информационния сайт на Агенция по вписванията за подпомагане на българските и чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвиджими имоти на територията на страната

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014