Извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията

Извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията; Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията; Провеждане на обучение на служителите; Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014