Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на инфор

Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на информационната система на търговския регистър

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014