Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията

Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията. Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията. Провеждане на обучение на служителите. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014