Доставка и внедряване на автоматизирана, единна деловодна система за документооборота и доставка, конфигуриране, инсталация и тестване на сървър за единна деловодна система за документооборота на Агенция по вписванията

„Доставка и внедряване на автоматизирана, единна деловодна система за документооборота и доставка, конфигуриране, инсталация и тестване на сървър за единна деловодна система за документооборота на Агенция по вписванията“
С обособена позиция 1: „доставка и внедряване на автоматизирана, единна деловодна система за документооборота на Агенция по вписванията“
и обособена позиция 2: „доставка, конфигуриране, инсталация и тестване на сървър за единна деловодна система за документооборота на Агенция по вписванията ”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014