Ценови оферти на допуснатите участници в процедура с предмет „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”

На 08.03.2010 г. от 12:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата с Решение № РД-04-02/15.01.2010 г. на и. д. изпълнителен директор на Агенция по вписванията процедура с предмет: „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014