Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 20 Февруари 2015