На 21.05.2014 г. в АВ ще бъдат отворени ценови оферти

Агенция по вписванията съобщава, че на 21.05.2014 г. от 14.30 часа ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”. Отварянето на офертите ще се проведе в сградата на Агенция по вписванията на адрес ул. „Елисавета Багряна” № 20, ет. 3, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват лица съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

 

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 20 Май 2014