Архив 2014

Дата Профил на купувача
20.10.2014 Съобщение за ОП с предмет: „Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език на служители на Агенция по вписванията“ по договор № 13-22-133/01.07.2014г.
14.10.2014 Осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език ......"
06.10.2014 Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по англйиски език на служители на Агенция по вписванията
30.09.2014 Съобщение към ОП"Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на АВ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език"
27.08.2014 Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване
21.08.2014 Осигуряване на информация и публичност
31.07.2014 Съобщение за ОП „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията”
02.07.2014 Съобщение към ОП "Подготовка за тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на специализирани обучения по информационни технологии"
30.06.2014 Изработване на рекламно информационни филми
30.06.2014 Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange
30.06.2014 Изработка и доставка на рекламни материали
30.06.2014 Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги
30.06.2014 Доставка на активно мрежово оборудване
30.06.2014 Доставка на компютри, принтери, скенери, копири и друга техника
30.06.2014 Подготовка за тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на специализирани обучения по информационни технологии
25.06.2014 Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите на антивирусен софтуер NOD 32
11.06.2014 Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията
04.06.2014 Съобщение за ОП "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията"
20.05.2014 Доставка на допълнителен модул и съответния софтуер за машина за персонализиране на карти Matica S6000GE за нуждите на регистър БУЛСТАТ
19.05.2014 На 21.05.2014 г. в АВ ще бъдат отворени ценови оферти
Страница 1 от 2 Следваща >>
Разпечатайте страницата