Архив 2013

Дата Профил на купувача
21.12.2013 Съобщение за публично заседание на 27.12.2013 г.
06.12.2013 Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Агенция по вписванията.
06.12.2013 Доставка на скенери за нуждите на Агенция по вписванията
06.12.2013 Доставка на презентационни проектори и шредери (машини за рязане на хартия) за нуждите на Агенция по вписванията
06.12.2013 Доставка на компоненти за комплектация на копирни машини Canon
06.12.2013 Доставка на широкоформатни видеодисплеи за нуждите на Агенция по вписванията
06.12.2013 Доставка на системи за видеонаблюдение
05.12.2013 Доставка на машина за персонализиране на пластмасови карти за нуждите на регистър БУЛСТАТ
05.12.2013 Съобщение за публично заседание по отваряне на ценови предложения на допуснати участници в открита процедура
04.12.2013 На 05.12.2013 г. ще бъдат отворени ценови предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на Агенция по вписванията”
04.12.2013 На 05.12.2013 г. ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите кандидати в открита процедура с предмет: ”Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги водени от Служби по вписванията”
04.12.2013 На 05.12.2013 г. ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите кандидати в открита процедура с предмет: ”Доставка на работни станции и периферна техника”
04.12.2013 На 05.12.2013 г. ще се проведе публично заседание по отваряне на ценови предложения
04.12.2013 Съобщение за открита процедура с предмет: ”Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен център (АИЦ)”
03.12.2013 Осигуряване на охрана със сигнално -охранителна техника на помещения, ползвани от регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри” на Агенция по вписванията
27.11.2013 На 28.11.2013 г. ще бъде проведено открито заседание за отваряне на ценови предложения
26.11.2013 На 27.11.2013 г. ще проведе публично заседание за отваряне на оферти на допуснатите участници по ограничена процедура
25.11.2013 На 27.11.2013 г. е бъдат отворени ценови предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет „Доставка на активно мрежово оборудване”
21.11.2013 Изработка и доставка на униформено облекло
13.11.2013 Осигуряване на услуги по хигиенизиране на офиси на Агенция по вписванията
Страница 1 от 4 Следваща >>
Разпечатайте страницата