Архив 2012

Дата Профил на купувача
10.12.2012 На 11.12.2012 г. ще бъдат отворени ценови оферти на участници в открита процедура
10.12.2012 Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията
10.12.2012 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията
05.12.2012 На 10.12.2012 г. ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-01-554/15.11.2012 г.
03.12.2012 Доставка на корици и подвързване на 1 600 бр. томове в Служба по вписванията – гр. София
29.11.2012 На 30.11.2012 г. ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”
27.11.2012 На 28.11.2012 г. ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на АВ”
23.11.2012 Извършване на преводи на запитвания на потребители на информационния сайт на Агенция по вписванията
21.11.2012 Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на Агенция по вписванията
16.11.2012 Съобщение за отваряне на ценови предложения
16.11.2012 Осигуряване на информация, публичност и логистика при провеждане на обучения за работа с внедрената нова функционалност на информационната система на Търговския регистър и ползване на разработено ръководство за постановяване на откази за вписване
12.11.2012 Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка
02.11.2012 Поддържане на системите за пожаро- известяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и СОД на Агенция по вписванията
16.10.2012 Техническо обезпечаване на публично представяне на програма за он-лайн обучение и заключителна конференция по проект “повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в агенцията по вписванията
16.10.2012 Осигуряване на услуги по хигиенизиране на офиси на Агенция по вписванията
15.10.2012 Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията
15.10.2012 Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на инфор
12.10.2012 Осигуряване на информация, публичност и логистика при провеждане на обучения за работа с внедрената нова функционалност на информационната система на Търговския регистър и ползване на разработено ръководство за постановяване на откази за вписване
09.10.2012 Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини, друга периферна техника и компютърна конфигурация изпълняваща изискванията на TEMPEST стандарта SDIP – 27 Level A
03.10.2012 Абонаментно поддържане на асансьорните уредби в сградата на Агенция по вписванията
Страница 1 от 3 Следваща >>
Разпечатайте страницата