Архив 2011

Дата Профил на купувача
16.11.2011 Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет "Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния"
11.11.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”
02.11.2011 Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения
20.10.2011 Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния по проект "Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията"
11.10.2011 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията
07.10.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови“
29.09.2011 Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния по проект “Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията“
29.09.2011 Доставка на масив за съхранение на данни за развитие и разширение на информационната система на Агенция по вписванията
20.09.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини и друга периферна техника”
23.08.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията“
12.08.2011 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови
12.08.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационната свързаност за нуждите на Агенция по вписванията
12.08.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенцията по вписванията“
10.08.2011 Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери, барабани, девелопери и ролки за нуждите на Агенция по вписванията“
09.08.2011 Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини и друга периферна техника
04.07.2011 Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията
23.06.2011 Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенция по вписванията
22.06.2011 Съобщение за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията
16.06.2011 Доставка на тонери, барабани, девелопери и ролки за нуждите на Агенция по вписванията
10.05.2011 Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията
Страница 1 от 2 Следваща >>
Разпечатайте страницата