Архив 2010

Дата Профил на купувача
27.10.2010 На 28.10.2010 г. ще бъдат оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с предмет: „Доставка на сървър за масив за съхранение на данни за развитие и разширение на Търговския регистър”
12.10.2010 Отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”
30.08.2010 Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения
16.08.2010 Доставка на сървър за масив за съхранение на данни за развитие и разширение на Търговския регистър
02.08.2010 На 02.08.2010 г. ще бъдат оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”
11.06.2010 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията
04.05.2010 На 04.05.2010 г. ще бъдат оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура, с предмет: Усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското и реципираното европейско законодателство
19.04.2010 На 20.04.2010 г. ще бъдат оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията”
12.03.2010 Усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското и реципираното европейско законодателство
04.03.2010 Ценови оферти на допуснатите участници в процедура с предмет „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”
26.02.2010 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията
25.02.2010 Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията
29.01.2010 На 29.01.2010 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Обучение по английски език”
Разпечатайте страницата