Върни се горе

Декларации за 2017 г.

Антония Митокова Маринова
СВ Севлиево, специалист ПМС 66
PDF файл, 67,9 KB, качен на 12.06.2017

pdf document

Мирослава Георгиева Александрова
Младши екперт, СВ Ямбол
PDF файл, 78,0 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Стела Живкова Суфларчева
младши експерт, СВ Стара Загора
PDF файл, 79,9 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Мария Николова Кондакова
младши експерт, СВ Петрич
PDF файл, 79,5 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Ива Дечева Стоянова
младши експерт, СВ Пловдив
PDF файл, 76,3 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Камен Емилов Летев
младши експерт, СВ Русе
PDF файл, 78,5 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Мария Николова Стоянова
младши експерт, СР Бургас
PDF файл, 66,0 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Декларации за 2016

Детелина Руменова Костадинова
Старши специалист
PDF файл, 60,2 KB, качен на 17.10.2016

pdf document

Дияна Минчева Нейкова
Специалист ПМС, СВ Карнобат
PDF файл, 81,2 KB, качен на 24.11.2016

pdf document

Гергана Милчева Пейчевска
Директор на дирекция "ДЛР"
PDF файл, 86,0 KB, качен на 08.02.2016

pdf document

Гинка Иванова Йорданова
Имотен регистър - старши специалист
PDF файл, 61,6 KB, качен на 12.10.2016

pdf document

Велислав Николов Говедарски
Главен експерт
PDF файл, 58,9 KB, качен на 06.06.2016

pdf document

Вяра Цветанова Ганчева
Оператор въвеждане на данни, гр. Враца
PDF файл, 56,2 KB, качен на 21.07.2016

pdf document

Декларации за 2015

Васил Христов Витанов
Младши експерт отдел "УС"
PDF файл, 82,1 KB, качен на 05.10.2015

pdf document

Капка Михайлова Станкова
PDF файл, 86,5 KB, качен на 19.10.2015

pdf document

Надя Руменова Георгиева
Главен секретар
PDF файл, 57,5 KB, качен на 20.08.2015

pdf document

Павел Пламенов Соколов
Специалист
PDF файл, 69,7 KB, качен на 16.10.2015

pdf document

Паулина Тошкова Колева
Специалист - Служба по вписванията гр. Несебър
PDF файл, 85,4 KB, качен на 12.10.2015

pdf document

Росица Сашева Николова
Деловодител
PDF файл, 57,9 KB, качен на 05.03.2015

pdf document

Светлана Крумова Крумова
Старши специалист - Служба по вписванията Пловдив
PDF файл, 85,8 KB, качен на 11.11.2015

pdf document

Светлана Крумова Крумова
Старши специалист - Служба по вписванията Пловдив
PDF файл, 85,8 KB, качен на 11.11.2015

pdf document

Цветомира Пламенова Радева
Специалист
PDF файл, 78,3 KB, качен на 17.06.2015

pdf document

Декларации за 2014

Владимир Добрев Трифонов
Главен директор на Главна дирекция "Регистри"
PDF файл, 79,7 KB, качен на 26.04.2014

pdf document

Десислава Колева Иванова
Старшиспециалист, Служба по вписванията гр. Шумен
PDF файл, 85,1 KB, качен на 10.07.2014

pdf document

Ерика Иванова Комбова
Главен специалист - Служба по регистрацията гр. Пловдив
PDF файл, 63,3 KB, качен на 01.12.2014

pdf document

Илина Красимирова Минкова
Старши специалист - Служба по вписванията гр. Русе
PDF файл, 63,9 KB, качен на 10.10.2014

pdf document

Капка Николова Хаджигаева
Имотен регистър - Старши специалист
PDF файл, 63,3 KB, качен на 22.12.2014

pdf document

Невена Йорданова Царева
Специалист, Служба по вписванията – гр. Ямбол
PDF файл, 56,1 KB, качен на 09.04.2014

pdf document

Николай Илков Ванчев
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 78,6 KB, качен на 03.07.2014

pdf document

Петя Симеонова Топузова
Главен специалист
PDF файл, 55,2 KB, качен на 01.10.2014

pdf document

Ралица Милчова Неделкова
Старши специалист
PDF файл, 62,2 KB, качен на 06.02.2014

pdf document

Декларации за 2013

Емилия Станимирова Съева
Младши експерт, отдел „ЧРВО“, дирекция „АПОЧРВО“
PDF файл, 58,8 KB, качен на 08.10.2013

pdf document

Климентина Венциславова Узунова
Главен специалист, гр. Плевен
PDF файл, 58,9 KB, качен на 01.11.2012

pdf document

Христо Стоянов Христов
Главен юрисконсулт
PDF файл, 57,6 KB, качен на 11.11.2013

pdf document

Декларации за 2012

Анелия Тодорова Стефанова
Главен специалист
PDF файл, 78,9 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Антоанета Славчева Ситарска
Главен експерт
PDF файл, 74,4 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Антоанета Трифонова Иванова
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Стара Загора
PDF файл, 68,0 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Антония Георгиева Георгиева
Старши юрисконсулт, отдел „АПО“
PDF файл, 87,0 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Антония Георгиева Георгиева
Старши юрисконсулт, отдел „АПО“
PDF файл, 87,0 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Боряна Димова Банева
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 85,8 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Виктория Веселинова Шаханова
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 64,9 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Галя Станева Иванова
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Силистра
PDF файл, 89,1 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Гергана Стефанова Йорданова
Специалист, гр. Велико Търново
PDF файл, 63,8 KB, качен на 08.11.2012

pdf document

Грета Илиева Свиленова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Сливница
PDF файл, 78,6 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Детелина Симеонова Асенова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Перник
PDF файл, 75,9 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Диана Дончева Пенчева
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Севлиево
PDF файл, 75,2 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Донка Димова Райкова
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Тополовград
PDF файл, 59,1 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Донка Стоянова Папуджикова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Малко Търново
PDF файл, 73,9 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Евгения Иванова Ангелова
Главен експерт
PDF файл, 71,2 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Емилия Боева Коева
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 84,0 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Жасмина Генкова Серчова
Служба по вписванията
PDF файл, 76,5 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Жулиета Антонова Атанасова
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Гълъбово
PDF файл, 65,6 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Зоя Методиева Огнянска
Главен специалист
PDF файл, 81,7 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Ива Николова Масларска
Началник на отдел „ОСВСР“
PDF файл, 85,4 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Илияна Димитрова Жотева
Старши експерт „Връзки с обществеността“
PDF файл, 67,3 KB, качен на 19.06.2012

pdf document

Илиянка Каменова Каменова
Старши Специалист, Служба по вписванията гр. Враца
PDF файл, 74,1 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Ина Людмилова Сальохлева
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Девин
PDF файл, 76,3 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Йорданка Михаилова Мравкова
Главен експерт, отдел „ИПМ“
PDF файл, 66,5 KB, качен на 27.04.2012

pdf document

Катерина Кирилова Димитрова
Главен специалист, Служба по вписвания
PDF файл, 46,5 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Кръстина Георгиева Гецова
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 69,9 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Кръстина Георгиева Милева
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пазарджик
PDF файл, 116,3 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Лазарина Георгиева Илиева
Специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик
PDF файл, 110,8 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Лидия Бориславова Стоянова
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 91,1 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Мариана Петкова Кирова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Своге
PDF файл, 55,9 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Мариела Василева Пелова
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Плевен
PDF файл, 67,1 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Мария Стефанова Ненчева
Главен специалист, Служба по регистрация
PDF файл, 82,9 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Марияна Горанова Христова
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар
PDF файл, 72,8 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Миглена Иванова Степанова – Везиева
Началник на отдел „ЧРВО“
PDF файл, 67,2 KB, качен на 23.04.2012

pdf document

Недка Стоянова Панчева
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Елхово
PDF файл, 40,8 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Нели Генова Димитрова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кубрат
PDF файл, 84,3 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Пламен Аргиров Марков
Старши специалист, Служба по вписванията гр. София
PDF файл, 84,6 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Ренета Владимирова Вълчева
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 65,6 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Рени Георгиева Василева
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пещера
PDF файл, 80,7 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Росен Андреев Петков
Старши експерт, отдел „ИПМ“
PDF файл, 64,1 KB, качен на 22.06.2012

pdf document

Росица Иванова Динева
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Бургас
PDF файл, 78,2 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Румяна Лилкова Микова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 79,2 KB, качен на 27.01.2009

pdf document

Светлана Симеонова Атанасова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Дряново
PDF файл, 57,8 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Силва Хагич Крикорян
Директор, РД – Варна
PDF файл, 78,5 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Силвия Кирилова Николова
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар
PDF файл, 74,8 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Силвия Маркова Стефанова
Главен Специалист, Служба по вписванията гр. Враца
PDF файл, 74,2 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Сияна Славчева Кръстева
Главен специалист, отдел „УС“
PDF файл, 69,9 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Станка Евгениева Георгиева
Младши експерт
PDF файл, 84,9 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Таня Недева Тодорова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Средец
PDF файл, 76,9 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Теменужка Димитрова Иванова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Карлово
PDF файл, 77,8 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Теодора Ангелова Христова
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Перник
PDF файл, 66,6 KB, качен на 11.04.2012

pdf document

Христо Стоянов Христов
Младши експерт, отдел „ЧРВО“
PDF файл, 63,0 KB, качен на 01.06.2012

pdf document

Цветелина Стойчева Владимирова
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Горна Оряховица
PDF файл, 86,8 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Цветка Владимирова Петрова
Служба по вписвания гр. Крумовград
PDF файл, 73,4 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Декларации за 2009

Емилия Ангелова Владова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Костинброд
PDF файл, 64,6 KB, качен на 19.01.2009

pdf document

Мария Иванова Чикова
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Етрополе
PDF файл, 72,9 KB, качен на 19.01.2009

pdf document