Персонал

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

ИмеМестоработаДата на подаванеДекларация
Катя Илиева Кукова Старши специалист, Служба по вписвания гр. Бяла Слатина 06.01.2009

PDF файл, 70.1 KB

Иглика Детелинова Зайкова Главен специалист, Служба по вписвания гр. Козлодуй 07.01.2009

PDF файл, 74.1 KB

Малинка Митова Величнова Главен специалист, отдел „ФСО“ 09.01.2009

PDF файл, 67.6 KB

Наталия Лазарова Ковачка Главен експерт 09.01.2009

PDF файл, 68.7 KB

Мария Тодорова Тумбева Началник сектор „ИПМ – Имотен регистър“ 09.01.2009

PDF файл, 68.4 KB

Нели Ганкова Георгиева Специалист, Служба по вписванията гр. Никопол 14.01.2009

PDF файл, 69.0 KB

Ванюша Любенова Бързева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Никопол 14.01.2009

PDF файл, 70.7 KB

Йолита Маринова Дочева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Троян 14.01.2009

PDF файл, 69.8 KB

Розалия Филипова Атанасова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Мадан 14.01.2009

PDF файл, 67.2 KB

Пелагия Цонева Атанасова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Попово 14.01.2009

PDF файл, 67.1 KB

Кръстина Георгиева Милева Старши специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик 14.01.2009

PDF файл, 65.5 KB

Лазарина Георгиева Илиева Специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик 14.01.2009

PDF файл, 68.3 KB

Радка Янкова Янкова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив 14.01.2009

PDF файл, 65.5 KB

Магдалена Николова Костадинова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив 14.01.2009

PDF файл, 67.9 KB

Даниела Димитрова Варадинова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив 14.01.2009

PDF файл, 68.7 KB

Радостина Нонева Дончева Главен Специалист, Служба по регистрацията гр. Стара Загора 14.01.2009

PDF файл, 67.3 KB

Емилия Недева Донева Главен Специалист, Служба по регистрацията 14.01.2009

PDF файл, 67.4 KB

Янка Борисова Кралева Служба по вписвания Шумен – Старши специалист 14.01.2009

PDF файл, 64.2 KB

Виолина Божкова Георгиева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив 14.01.2009

PDF файл, 67.2 KB

Светлана Славилова Ташева Главен Специалист, Служба по регистрацията гр. Стара Загора 14.01.2009

PDF файл, 68.8 KB

Даниела Денева Хаджийска-Елисеева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Разград 14.01.2009

PDF файл, 74.7 KB

Нели Милчева Николова Главен специалист 14.01.2009

PDF файл, 67.6 KB

Соня Методиева Димитрова Старши специалист 14.01.2009

PDF файл, 62.4 KB

Нели Генова Димитрова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кубрат 14.01.2009

PDF файл, 74.8 KB

Надежда Тошкова Александрова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Разград 14.01.2009

PDF файл, 71.4 KB

Емилия Боева Коева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен 14.01.2009

PDF файл, 65.2 KB

Живка Димова Канева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив 14.01.2009

PDF файл, 67.4 KB

Невена Георгиева Радева-Стоянова Старши специалист 14.01.2009

PDF файл, 65.5 KB

Боряна Димова Банева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен 14.01.2009

PDF файл, 64.8 KB

Мариана Петрова Димитрова Служба по вписвания Шумен – Главен специалист 14.01.2009

PDF файл, 66.4 KB

Валентина Донева Недева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Ловеч 15.01.2009

PDF файл, 65.4 KB

Гинка Георгиева Дживанова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Айтос 15.01.2009

PDF файл, 67.9 KB

Катя Калева Грудова Главен специалист, гр. Бургас 15.01.2009

PDF файл, 67.4 KB

Маринела Георгиева Попова Младши експерт 15.01.2009

PDF файл, 67.1 KB

Татяна Юриева Няголова Специалист, Служба по вписванията гр. Добрич 15.01.2009

PDF файл, 66.0 KB

Мария Петрова Драганова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Кърджали 15.01.2009

PDF файл, 105.6 KB

Стоянка Йорданова Стоянова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Луковит 15.01.2009

PDF файл, 65.1 KB

Латинка Петрова Димитрова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Ловеч 15.01.2009

PDF файл, 66.4 KB

Иваничка Георгиева Николова Старши специалист, Служба по регистрация гр. Ловеч 15.01.2009

PDF файл, 67.1 KB

Грета Станкова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Плевен 15.01.2009

PDF файл, 67.9 KB

Димитринка Йорданова Николова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен 15.01.2009

PDF файл, 67.2 KB

Камелия Веселинова Каменова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен 15.01.2009

PDF файл, 67.0 KB

Миглена Малинова Методиева Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен 15.01.2009

PDF файл, 67.7 KB

Стела Добрева Драганова Специалист, Служба по вписванията гр. Плевен 15.01.2009

PDF файл, 66.1 KB

Донка Павлова Антонова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кнежа 15.01.2009

PDF файл, 65.9 KB

Татяна Иванова Миндевска Главен специалист, Служба по вписванията гр. Тетевен 15.01.2009

PDF файл, 65.0 KB

Даниела Паскова Петрова – Златева Младши специалист, Служба по вписванията гр. Варна 16.01.2009

PDF файл, 68.9 KB

Дафинка Христова Вълева Главен специалист 16.01.2009

PDF файл, 65.4 KB

Елена Стоянова Шентова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Пирдоп 16.01.2009

PDF файл, 72.4 KB

Снежана Борисова Дойчинова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Елин Пелин 16.01.2009

PDF файл, 68.8 KB

Галина Ставрева Николова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Варна 16.01.2009

PDF файл, 67.0 KB

София Янчева Кънева Старши специалист, Служба по вписванията гр. Варна 16.01.2009

PDF файл, 68.1 KB

Ива Костадинова Велкова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Белоградчик 16.01.2009

PDF файл, 68.4 KB

Мария Иванова Чикова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Етрополе 19.01.2009

PDF файл, 72.9 KB

Денка Тодорова Георгиева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Разград 19.01.2009

PDF файл, 78.0 KB

Мариана Тодорова Димитрова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Варна 19.01.2009

PDF файл, 75.9 KB

Емилия Ангелова Владова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Костинброд 19.01.2009

PDF файл, 64.6 KB

Пенка Кирилова Неделчева – Стоева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив 20.01.2009

PDF файл, 69.5 KB

Стилиана Красимирова Стефанова Старши специалист 20.01.2009

PDF файл, 68.9 KB

Диана Стоева Русева Младши специалист, Служба по вписванията 20.01.2009

PDF файл, 69.5 KB

Снежана Иванова Златева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Червен бряг 22.01.2009

PDF файл, 64.8 KB

Айфер Неджиб Джерах Главен специалист, Служба по вписванията гр. Ардино 22.01.2009

PDF файл, 67.9 KB

Мария Ангелова Неева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Дулово 22.01.2009

PDF файл, 72.5 KB

Красимира Стоянова Динева Старши специалист, Служба по вписванията гр. Стара Загора 22.01.2009

PDF файл, 61.9 KB

Златка Иванова Анестиева Главен специалист, Служба по вписванията гр. Поморие 23.01.2009

PDF файл, 61.7 KB

Марияна Маркова Личева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Стара Загора 26.01.2009

PDF файл, 65.8 KB

Борянка Любенова Костадинова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен 27.01.2009

PDF файл, 64.1 KB

Румяна Лилкова Микова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин 27.01.2009

PDF файл, 67.3 KB

Жулиета Иванова Станкова – Иванова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Стара Загора 29.01.2009

PDF файл, 64.4 KB

Теодора Ангелова Христова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Перник 11.04.2012 

PDF файл, 66.6 KB

Миглена Иванова Степанова – Везиева Началник на отдел „ЧРВО“ 23.04.2012 

PDF файл, 67.2 KB

Йорданка Михаилова Мравкова Главен експерт, отдел „ИПМ“ 27.04.2012 

PDF файл, 66.5 KB

Антония Георгиева Георгиева Старши юрисконсулт, отдел „АПО“ 02.05.2012

PDF файл, 87.0 KB

Ива Николова Масларска Началник на отдел „ОСВСР“ 02.05.2012

PDF файл, 85.4 KB

Антоанета Славчева Ситарска Главен експерт 02.05.2012

PDF файл, 74.4 KB

Румяна Костадинова Петкова Директор РД-Бургас 02.05.2012

PDF файл, 71.5 KB

Сияна Славчева Кръстева Главен специалист, отдел „УС“ 02.05.2012

PDF файл, 69.9 KB

Станка Евгениева Георгиева Младши експерт 02.05.2012

PDF файл, 84.9 KB

Евгения Иванова Ангелова Главен експерт 02.05.2012

PDF файл, 71.2 KB

Мария Стефанова Ненчева Главен специалист, Служба по регистрация 02.05.2012

PDF файл, 82.9 KB

Нели Генова Димитрова Главен специалист, Служба по вписвания гр. Кубрат 02.05.2012

PDF файл, 84.3 KB

Галя Станева Иванова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Силистра 02.05.2012

PDF файл, 89.1 KB

Емилия Боева Коева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен 02.05.2012

PDF файл, 84.0 KB

Лидия Бориславова Стоянова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен 02.05.2012

PDF файл, 91.1 KB

Кръстина Георгиева Милева Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пазарджик 03.05.2012

PDF файл, 116.3 KB

Галя Ясенова Иванова Главен специалист, Служба по вписвания гр. Момчилград 03.05.2012

PDF файл, 74.8 KB

Рени Георгиева Василева Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пещера 03.05.2012

PDF файл, 80.7 KB

Донка Стоянова Папуджикова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Малко Търново 03.05.2012

PDF файл, 73.9 KB

Таня Недева Тодорова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Средец 03.05.2012

PDF файл, 76.9 KB

Росица Иванова Динева Старши специалист, Служба по вписванията гр. Бургас 03.05.2012

PDF файл, 78.2 KB

Миглена Димитрова Савова Старши специалист, Служба по вписванията гр. Перник 03.05.2012

PDF файл, 77.2 KB

Зоя Методиева Огнянска Главен специалист 03.05.2012

PDF файл, 81.7 KB

Силвия Кирилова Николова Старши специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар 04.05.2012

PDF файл, 74.8 KB

Марияна Горанова Христова Главен специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар 04.05.2012

PDF файл, 72.8 KB

Цветелина Стойчева Владимирова Старши специалист, Служба по вписвания гр. Горна Оряховица 04.05.2012

PDF файл, 86.8 KB

Лазарина Георгиева Илиева Старши специалист, Служба по вписвания 04.05.2012

PDF файл, 110.8 KB

Цветка Владимирова Петрова Служба по вписвания гр. Крумовград 04.05.2012

PDF файл, 73.4 KB

Детелина Симеонова Асенова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Перник 04.05.2012

PDF файл, 75.9 KB

Диана Дончева Пенчева Главен специалист, Служба по вписвания гр. Севлиево 04.05.2012

PDF файл, 75.2 KB

Анелия Тодорова Стефанова Главен специалист 04.05.2012

PDF файл, 78.9 KB

Мариана Петкова Кирова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Своге 04.05.2012

PDF файл, 55.9 KB

Ина Людмилова Сальохлева Главен специалист, Служба по вписвания гр. Девин 07.05.2012

PDF файл, 76.3 KB

Илиянка Каменова Каменова Старши Специалист, Служба по вписванията гр. Враца 07.05.2012

PDF файл, 74.1 KB

Боряна Димова Банева Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен 07.05.2012

PDF файл, 85.8 KB

Румянка Лилкова Милкова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин 07.05.2012

PDF файл, 79.2 KB

Грета Илиева Свиленова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Сливница 07.05.2012

PDF файл, 78.6 KB

Жасмина Генкова Серчова Служба по вписванията 07.05.2012

PDF файл, 76.5 KB

Силвия Маркова Стефанова Главен Специалист, Служба по вписванията гр. Враца 07.05.2012

PDF файл, 74.2 KB

Пламен Аргиров Марков Старши специалист, Служба по вписванията гр. София 08.05.2012

PDF файл, 84.6 KB

Силва Хагич Крикорян Директор, РД – Варна 08.05.2012

PDF файл, 78.5 KB

Светлана Симеонова Атанасова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Дряново 08.05.2012

PDF файл, 57.8 KB

Теменужка Димитрова Иванова Главен специалист, Служба по вписванията гр. Карлово 08.05.2012

PDF файл, 77.8 KB

Мариела Василева Пелова Главен специалист, Служба по регистрация гр. Плевен 19.05.2012

PDF файл, 67.1 KB

Недка Стоянова Панчева Главен специалист, Служба по вписвания гр. Елхово 19.05.2012

PDF файл, 40.8 KB

Антоанета Трифонова Иванова Старши специалист, Служба по вписвания гр. Стара Загора 19.05.2012

PDF файл, 68.0 KB

Кръстина Георгиева Гецова Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе 19.05.2012

PDF файл, 69.9 KB

Виктория Веселинова Шаханова Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе 19.05.2012

PDF файл, 64.9 KB

Ренета Владимирова Вълчева Главен специалист, Служба по вписвания гр. Русе 21.05.2012

PDF файл, 65.6 KB

Катерина Кирилова Димитрова Главен специалист, Служба по вписвания 21.05.2012

PDF файл, 46.5 KB

Жулиета Антонова Атанасова Главен специалист, Служба по вписвания гр. Гълъбово 21.05.2012

PDF файл, 65.6 KB

Донка Димова Райкова Главен специалист, Служба по вписвания гр. Тополовград 21.05.2012

PDF файл, 59.1 KB

Христо Стоянов Христов Младши експерт, отдел „ЧРВО“ 01.06.2012 

PDF файл, 63.0 KB

Илияна Димитрова Жотева Старши експерт „Връзки с обществеността“ 19.06.2012

PDF файл, 67.3 KB

Росен Андреев Петков Старши експерт, отдел „ИПМ“ 22.06.2012

PDF файл, 64.1 KB

Гергана Стефанова Йорданова Специалист, гр. Велико Търново 08.11.2012

PDF файл, 63.8 KB

Емилия Станимирова Съева Младши експерт, отдел „ЧРВО“, дирекция „АПОЧРВО“ 08.10.2013

PDF файл, 58.8 KB

Климентина Венциславова Узунова Главен специалист, гр. Плевен 01.11.2013

PDF файл, 58.9 KB

Христо Стоянов Христов Главен юрисконсулт 11.11.2013

PDF файл, 57.6 KB

Ралица Милчова Неделкова Старши специалист 06.02.2014

PDF файл, 62.2 KB

Невена Йорданова Царева Специалист, Служба по вписванията – гр. Ямбол 09.04.2014

PDF файл, 56.1 KB

Владимир Добрев Трифонов Главен директор на Главна дирекция "Регистри" 26.04.2014

PDF файл, 79.7 KB

Николай Илков Ванчев Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин 03.07.2014

PDF файл, 78.6 KB

Десислава Колева Иванова Старшиспециалист, Служба по вписванията гр. Шумен 10.07.2014

PDF файл, 85.1 KB

Петя Симеонова Топузова Главен специалист 01.10.2014  

PDF файл, 55.2 KB

Илина Красимирова Минкова Старши специалист - Служба по вписванията гр. Русе 10.10.2014  

PDF файл, 63.9 KB

Ерика Иванова Комбова Главен специалист - Служба по регистрацията гр. Пловдив 01.12.2014  

PDF файл, 63.3 KB

Капка Николова Хаджигаева Имотен регистър - Старши специалист 22.12.2014  

PDF файл, 63.3 KB

Росица Сашева Николова деловодител 05.03.2015  

PDF файл, 57.9 KB

Цветомира Пламенова Радева специалист 17.06.2015  

PDF файл, 78.3 KB

Надя Руменова Георгиева главен секретар 20.08.2015  

PDF файл, 57.5 KB

Васил Христов Витанов младши експерт отдел "УС" 05.10.2015  

PDF файл, 82.1 KB

Паулина Тошкова Колева Специалист - Служба по вписванията гр. Несебър 12.10.2015  

PDF файл, 85.4 KB

Павел Пламенов Соколов Специалист 16.10.2015  

PDF файл, 69.7 KB

Капка Михайлова Станкова Специалист - Служба по вписванията Провадия 19.10.2015  

PDF файл, 86.5 KB

Светлана Крумова Крумова Старши специалист - Служба по вписванията Пловдив 11.11.2015  

PDF файл, 85.8 KB

Гергана Милчева Пейчевска  Директор на дирекция "ДЛР" 08.02.2016  

PDF файл, 86.0 KB

Велислав Николов Говедарски Главен експерт 06.06.2016  

PDF файл, 58.9 KB

Петя Димитрова Йончева Директор на дирекция "ИОТ" 04.07.2016  

PDF файл, 66.7 KB

Вяра Цветанова Ганчева оператор въвеждане на данни, гр. Враца 21.07.2016  

PDF файл, 56.2 KB

Гинка Иванова Йорданова Имотен регистър - старши специалист 12.10.2016  

PDF файл, 61.6 KB

Детелина Руменова Костадинова старши специалист 17.10.2016  

PDF файл, 60.2 KB

Дияна Минчева Нейкова Специалист ПМС,  СВ Карнобат 24.11.2016  

PDF файл, 81.2 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 28 Ноември 2016