Международни сертификати

Агенция по вписванията е сертифицирана по международни стандарти за качество  EN ISO 9001:2008 и за информационна сигурност  ISO/IEC 27001:2013.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 30 Декември 2015