Годишни доклади

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2016 г.

Доклад за 2016 г., PDF файл, 0.8 MB

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2015 г.

Доклад за 2015 г., PDF файл, 10.9 MB

Цели на администрацията за 2016 г., PDF файл, 2.1 MB

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г., PDF файл, 1.7 MB

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2013 г.

Доклад за 2013 г., PDF файл, 4.8 MB

Цели на администрацията за 2014 г., PDF файл, 0.5 MB

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г., PDF файл, 225.0 KB

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2012 г.

Доклад за 2012 г., PDF файл, 3.0 MB

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2011 г.

Доклад за 2011 г., PDF файл, 1.0 MB

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2010г.

Доклад за 2010г., PDF файл, 481.9 KB

Цели на администрацията за 2011г., PDF файл, 173.7 KB

Отчет за изпълнение на целите за 2010г., PDF файл, 134.9 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 07 Февруари 2017