Връзки

Проектът “Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативна програма „Административен капацитет“ Министерство на финансите
Структурни фондове на ЕС
Европейска комисия
Представителство на Европейската комисия в България

Европейски проекти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Март 2014