Върни се горе

Пресцентър

Зорница Даскалова, изпълнителен директор на Агенция по вписванията: С цел намаляване на административната тежест работим за въвеждането на единната входна точка, в. „Строител“, 18.08.2017

- Г-жо Даскалова, първо поздравления за назначаването Ви на този пост. Какви са неотложните задачи, с които ще се заемете? Кои са водещите Ви приоритети?

Наредба с мерки срещу кражбата на фирми и облекчения при регистрация на дружества с нестопанска цел

Намаляване на административната тежест при регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), ограничаване на възможността за представяне на неистински документи за промяна на обстоятелства по партидите


Всички новини