Върни се горе

Пресцентър

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Съгласно заповед на министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика се публикува утвърден изменен образец на декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон.

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

От колектива на Агенция по вписванията бяха поднесени цветя пред паметника на Васил Левски в София по повод 145 години от гибелта на Апостола на Свободата.


Всички новини