Върни се горе

Пресцентър

СЪОБЩЕНИЕ за потребителите на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Агенцията по вписванията напомня, че търговските дружества, които не са осъществявали дейност през 2017 г. могат да подадат своите заявления и по електронен път, чрез  портала на ТРРЮЛНЦ: https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЛУЖБИТЕ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

На основание чл. 6,ал.4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл.136 от Кодекса на труда, работното време на службите към Агенцията се определя, както следва:

Офисите на Агенция по вписванията – гр. София работят

Аварията в сградата на Агенция по вписванията – София, ул. Елисавета Багряна № 20, е отстранена. Фронтофисите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър РИОС и регистър БУЛСТАТ приемат граждани.


Всички новини