Върни се горе

Пресцентър

Заличено повторно вписване в регистър БУЛСТАТ

Съгласно Заповед № РД-01-439/17.11.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията


Всички новини