Върни се горе

Пресцентър

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

От 15.01.2018 г. Търговският регистър и РЮЛНЦ е надграден с функционалност за присъединяване към системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри на страните-членки на ЕС (BRIS)

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Във връзка с надграждане на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,

от 15,30 часа временно ще бъде преустановен достъпът до регистъра.


Всички новини