Върни се горе

Пресцентър

Възобновено е подаването на данни от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX)

От 17 август 2018 г., петък, в изпълнение на поетия ангажимент от Агенция по вписванията, е възобновено подаването на данни от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX)

Към настоящия момент са достъпни само онлайн справки за актуално състояние в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

Към настоящия момент са достъпни само онлайн справки за актуално състояние в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел


Всички новини