Върни се горе

Пресцентър

Модернизиранe и оптимизиране на регистрите, администрирани от Агенция по вписванията

Агенция по вписванията е бенефициент по проекти, свързани с надграждане на два от най-важните регистри, администрирани от Агенцията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Имотен регистър.

 

Планирани технически дейности

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че поради извършване на планирани технически дейности са възможни краткотрайни прекъсвания на електронните услуги в информационната система на 


Всички новини