Върни се горе

Пресцентър

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

От 15.01.2018 г. Търговският регистър и РЮЛНЦ е надграден с функционалност за присъединяване към системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри на страните-членки на ЕС (BRIS)

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Във връзка с надграждане на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,

от 15,30 часа временно ще бъде преустановен достъпът до регистъра.

ОТ 15 ЯНУАРИ 2018 г. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА – ГР. СОФИЯ ЩЕ РАБОТИ С ГРАЖДАНИ

Уведомяваме потребителите на услуги от Служба по вписвания (Имотен регистър) – гр. София, че на 12 януари приключва инвентаризацията на Службата по вписванията – гр. София и от 15 януари 2018 г. 


Всички новини