Върни се горе

Пресцентър

Заличен e вписан в регистър БУЛСТАТ субект

Анулирана e регистрацията на повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

Сдружение на собствениците „ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ, УЛ. МЕХОМИЯ 6, БЛ. ТРЕЙД, ВХ. 1 И ВХ. 2“ с код по БУЛСТАТ 177159863.

Заличен e вписан в регистър БУЛСТАТ субект

Анулирана е регистрацията на повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

Чуждестранно юридическо лице, притежаващо имущество в страната „ДУМА.ОГ“ с код по БУЛСТАТ 177153942.

СЪОБЩЕНИЕ

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че поради профилактика на информационната система на регистър БУЛСТАТ, достъпът до електронните услуги на регистъра ще бъде преустановен за времето от 9,00 ч. до 15,30 ч. на 22.04.2017 г.


Всички новини