Имотен регистър

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2014

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2013
Справки за тримесечие – Април – Юни 2013
Справки за тримесечие – Юли – Септември 2013
Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2013

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2012
Справки за тримесечие – Април – Юни 2012
Справки за тримесечие – Юли – Септември 2012
Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2012

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2011
Справки за тримесечие – Април – Юни 2011
Справки за тримесечие – Юли – Септември 2011
Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2011

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2010

Справки за тримесечие – Април – Юни 2010

Справки за тримесечие – Юли – Септември 2010

Справки за тримесечие - Октомври – Декември  2010

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2009

Справки за тримесечие – Април – Юни  2009

Справки за тримесечие – Юли – Септември  2009

Справки за тримесечие - Октомври – Декември  2009

Статистика на административните услуги в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2009

Справки за тримесечие – Април – Юни 2009

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2008

Справки за тримесечие – Април – Юни 2008

Справки за тримесечие – Юли – Септември 2008

Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2008

Статистика на административните услуги в имотния регистър

Статистика за м. Януари 2008

Статистика за м. Февруари 2008

Статистика за м. Март 2008

Статистика за м. Април 2008

Статистика за м. Май 2008

Статистика за м. Юни 2008

Статистика за м. Юли 2008

Статистика за м. Август 2008

Статистика за м. Септември 2008

Статистика за м. Октомври 2008

Статистика за м. Ноември 2008

Статистика за м. Декември 2008

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2007

Справки за тримесечие – Април – Юни 2007

Справки за тримесечие – Юли – Септември 2007

Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2007

Статистика на административните услуги в имотния регистър

Статистика за м. Януари 2007

Статистика за м. Февруари 2007

Статистика за м. Март 2007

Статистика за м. Април 2007

Статистика за м. Май 2007

Статистика за м. Юни 2007

Статистика за м. Юли 2007

Статистика за м. Август 2007

Статистика за м. Септември 2007

Статистика за м. Октомври 2007

Статистика за м. Ноември 2007

Статистика за м. Декември 2007

Справка по видовe вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2006

Справки за тримесечие – Април – Юни 2006

Справки за тримесечие – Юли – Септември 2006

Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2006

Справка по видове вписвания в имотния регистър

Справки за тримесечие – Януари – Март 2005

Справки за тримесечие – Април – Юни 2005

Справки за тримесечие – Юли – Септември 2005

Справки за тримесечие – Октомври – Декември 2005АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 1111 София, кв. “Гео Милев”, ул. “Елисавета Багряна” №20